top of page

Více informací na našem pracovišti nebo po telefonu.

Terapie dle principů čínské medicíny

Je to tradiční čínská veterinární medicína, která se využívá k léčbě zvířat po tisíce let.

Tradiční medicína

Tradiční čínská veterinární medicína (TČVM) se v Číně používá k léčbě zvířat po tisíce let. Tento systém léčby začal v prehistorických dobách, když se starověcí lidé pokoušeli pokusy a omyly řešit nemoci domácích zvířat. V současnosti jsou tyto prastaré znalosti upravovány a obohacovány o nové poznatky. Veterinární akupunktura v Číně byla primárně používána pro zemědělsky důležité druhy, jakými byl skot, prasata a koně. V moderní společnosti jsou však našimi společníky především psi, kočky, koně a další zájmová zvířata, takže se pozornost obrací převážně k nim.

Akupunkturisté dnes používají velmi tenké, pevné, sterilní jednorázové jehly na rozdíl od tradičních nástrojů, kterými byly opakovaně použitelné velké, nesterilní jehly různých tvarů a velikostí. Často je akupunktura doplňována o působení elektrického proudu nebo je ke stimulaci akupunkturních bodů využíváno laserové světlo. Často je také TČVM kombinována s řadou dalších lékařských technik, jako je chiropraxe, západní bylinná medicína a homeopatie.

TČVM se nevylučuje ani se západní veterinární medicínou. Obecně platí, že v konvenční západní medicíně dominuje kontrola a tradiční čínská medicína cílí k rovnováze. Západní lékaři analyzují proces nemoci, aby odhalili jeho konkrétní, základní, fyzickou příčinu. Praktici TČVM vidí nemoc jako nerovnováhu v těle. Chápou, že tělo je integrovaná energetická struktura a že porucha toku energie vytváří onemocnění v celém organismu. Když je identifikován vzorec onemocnění, člověk může obnovit rovnováhu a zdraví tím, že pomůže tělu regulovat samo sebe. Oba systémy se při stanovení diagnózy nebo identifikaci příčiny spoléhají na anamnézu a fyzikální vyšetření. Západní medicína přidává diagnostické testy, jako je krevní obraz nebo rentgenové snímky. Diagnostické testy TČVM zahrnují např. palpaci pulsu nebo diagnostiku z jazyka. Výsledkem diagnostiky je stanovení cíle léčby za pomoci akupunktury, bylinné léčby, úpravy složení krmné dávky nebo další speciální management. Obecně platí, že cíle TČVM a západní veterinární medicíny jsou stejné: obnova zdraví a prevence nemocí. V současnosti již existuje mnoho odborných studií z oblasti akupunktury i bylinné léčby pro různé druhy onemocnění. Zejména akupunktura byla dobře prozkoumána a zdokumentovala četné příznivé fyziologické změny.

Našim cílem je prostřednictvím citlivé kombinace veterinární fyzioterapie a tradiční čínské veterinární medicíny využít přednosti každého z těchto dvou oborů a dosáhnout tak lepších a rychlejších výsledků, než které přináší každý z těchto oborů samostatně.

Kdy tuto terapii využíváme?

 • u pacientů s muskuloskeletárním onemocněním, jako je např. artritida, degenerativní onemocnění kloubů, onemocnění meziobratlových plotének, nemoci vazů a šlach

 • u akutních, chronických i degenerativních neurologických onemocnění

 • pro ošetření spoušťových bodů (triggerpointů)

 • při léčbě bolesti

 • při ošetření otoků, hojení ran, ošetření jizev, kožních lézí

 • pro nutriční terapii

 • u růstových potíží mladých zvířat

 • pro management geriatrických pacientů

 • pro zvýšení výkonnosti

Jak terapie probíhá?

 • Po provedení diagnostiky dle čínské medicíny stanovíme cíl terapie a vhodnou akupunkturní, případně bylinnou léčbu.

 • Akupunktura má ve většině případů uklidňující účinky a zvířata ji dobře snáší. Před samotnou aplikací je možné pacienta uklidnit např. masáží a působením na speciální akupunkturní body.

 • Délka akupunktury je podle stáří a kondice daného jedince volena zcela individuálně, a to do maximální délky 30 minut u zvířat v dobré kondici. U starých a slabých jedinců to však může být méně než 10 minut.

 • Četnost opakování je taktéž závislá na druhu onemocnění nebo potíží, se kterými pacient přišel. Může být v řádu týdnů nebo měsíců, u akutních případů je interval kratší, u chronických a udržovacích stavů delší.

Kontraindikace
 • březost

 • hemofilie

 • poruchy vědomí a psychomotorické záchvaty

 • akutní přenosné onemocnění

 • dekompenzace respiračního a kardiovaskulárního systému a selhávání orgánů

 • těžší formy diabetes mellitus

 • extrémní vyčerpanost a slabost

 • nemoci silně ovlivněné analgetiky, sedativy, hypnotiky

Další opatření

 • neprovádíme přímé zavádění akupunkturních jehel do nádorů, kožních vředů, kožních infekcí a jizev

 • je přijatelné používat akupunkturní procedury u pacientů s rakovinou, pokud jehla není přímo zasunuta do rakovinné hmoty

 • u tréninkových nebo závodních koní a psů je třeba zajistit, aby si odpočinuli a relaxovali asi hodinu bezprostředně po závodech nebo tréninku před prováděním akupunkturních procedur

 • u značně unavených, velmi slabých a starých pacientů používáme speciální akupunkturní management a kratší dobu akupunkturního ošetření

 • lze ošetřit umírající pacienty, a to z důvodu terminální životosprávy - ke zmírnění bolesti a pro útěchu pacienta

bottom of page