top of page

Termodiagnostika

Jedná se o diagnostickou metodu využívající termografii k lokalizaci možného zdravotního problému.

Co je termografie?

 • screeningová zobrazovací metoda, která nám umožňuje analyzovat a graficky znázornit teplotu na povrchu sledovaného objektu

 • termokamera zachytí infračervené paprsky, které vyzařuje tělo zvířete, a převede je do teplotní mapy. Teplota povrchu těla koreluje s lokálními změnami tělního oběhu

 • vyšetření je bezkontaktní a zvíře tak nestresuje

Proč je termografie ve fyzioterapii přínosná?

 • poskytuje kompletní obraz o fyziologickém stavu zvířete a výborně tak doplňuje metody, které nám zobrazí změny strukturální (RTG, ultrazvukové vyšetření, MRI, CT)

 • na základě rozdílu teplot dokáže termografie říct, že se se zvířetem něco děje, často ještě před tím, než dojde ke strukturálním změnám. Díky tomu může být fyzioterapie mnohem cílenější

Jak probíhá termografické vyšetření?

 • termografické vyšetření provádíme v rámci první konzultace, abychom měli co nejkompletnější obraz o zdravotním stavu pacienta, stejně tak i po ukončení léčby, abychom vyhodnotili její úspěšnost

 • vyšetření probíhá ve vnitřních prostorách, předchází mu cca 20 min aklimatizace pacienta na teplotu prostředí, zvířátko by mělo být, pokud možno, co nejvíc v klidu, volně se pohybovat po místnosti

 • je důležité, aby se majitel pacienta nedotýkal, každý dotyk ovlivní teplotu těla zvířete

 • statické snímání – pes stojí v klidu na výstavním vodítku, zvířátko si důkladně vyfotíme ze všech stran

 • dynamické snímání – video zvířete v pohybu

 • společné vyhodnocení a interpretace výsledků vyšetření

Využití termografie v diagnostice
 • lokalizace ložiska zánětu

 • lokalizace ložisek bolesti

 • časná detekce osteoartritidy

 • monitoring procesu rehabilitace

 • diagnostika kulhání

Kontraindikace

 • dlouhá hustá srst

 • neschopnost pacienta stát v klidu

bottom of page