top of page

Laserová terapie

Terapie, která využívá protizánětlivé, antiedematózní, analgetické a antimikrobiální účinky laserového světla.
Ve veterinární fyzioterapii a rehabilitaci se používají lasery III. a IV. třídy s minimálním tepelným účinkem

Laserování větších zvářat (koně, atd) možné pouze po telefonické domluvě.

Jak laserová terapie funguje?

 • laserové světlo se liší od viditelného světla svými fyzikálními vlastnostmi – je monochromatické (jednobarevné, tj. se stejnou vlnovou délkou), koherentní (vlnění kmitá ve stejné fázi), polarizované (magnetická i elektrická složka podléhá změnám ve stejném směru), paprsek je kolimovaný (není ani sbíhavý, ani rozbíhavý)

 • laserový přistroj se skládá z:

  • zdroje záření – dodává energii elektronům aktivního prostředí (v našem případě elektrická energie)

  • aktivního prostředí – může být pevné, tekuté, nebo směs kapaliny a plynu; aktivní prostředí je zdrojem elektronů

  • rezonátoru – nejčastěji dvě zrcadla, rezonátor slouží k tomu, aby „zesiloval“ světelnou energii a zajišťuje, aby se paprsek koncentroval jedním směrem

 • když zdroj záření dodá energii aktivnímu prostředí, atomy aktivního prostředí se excitují, tj. přejdou na vyšší energetickou hladinu, na které nějakou dobu setrvají. Poté jeden z atomů spadne z vyšší hladiny na hladinu základní, při tomto procesu atom vyzáří foton – tato reakce je řetězová, tzn. že vyzářený foton vyvolá pád dalšího excitovaného atomu na základní hladinu, reakce se mnohokrát opakuje a množství fotonů se zvyšuje – to vede ke vzniku laserového paprsku 

 • laserový paprsek při kontaktu s tkání interaguje: část fotonů se odrazí, část fotonů se rozptýlí, část fotonů projde tkání bez toho, že by měla biologický účinek, nás ale zajímá část fotonů, které jsou absorbovány tzv. chromofory (melanin v kůži, voda, hemoglobin, myoglobin, cytochrom c systém v mitochondriích apod.). Díky interakci s chromofory dochází k nastartování různých procesů, jako např: 

  • zvýšení produkce oxidu dusnatého (NO), který má analgetické účinky, a beta-endorfinů

  • normalizace iontových kanálů buněčných biomembrán a jejich stabilizace 

  • podpora syntézy ATP a tím urychlení metabolických procesů

  • optimalizace průběhu zánětu a tím urychlení hojení dané tkáně

Kdy laserovou terapii využíváme?

 • u pacientů s osteoartrózou (ideálně v kombinaci s hydroterapií) významně snižuje míru bolestivosti postižených kloubů, často významně omezuje potřebu podání léků proti bolesti 

 • při managementu pacientů s dysplazií kyčelních a loketních kloubů

 • při rehabilitaci ortopedických pacientů i neurologických pacientů